Skip to main content

Information för inresa till USA och Kanada

Vad som gäller för inresa till USA och Kanada.

  • Vid bokning är det viktigt att alla namn är stavade som i passet.
  • Passnummer och giltighetstid för passet (oss tillhanda senast 30 dagar före avresa)
  • Giltigt ESTA (USA) eTa (Kanada) väljs vid bokning om resenären sköter själv eller köper tjänsten av Saxentours.
  • Covidvaccination
    För inresa till USA krävs slutförd vaccination minst 14 dagar före avresa. USA har godkänt de vaccin som är godkända av WHO, dvs Pfizer, Moderna, Astra Zeneca och Johnson & Johnson eller en kombination av dessa. Vaccineringen skall vara dokumenterad via EU:s Covidpass.  Detta intyg bör vara både digitala och utprintade. Barn ej fyllda 18 år vid inresan till USA behöver ej vara vaccinerade, endast godkänt test krävs. (Denna information uppdateras kontinuerligt)

Kanada öppnade den 7 september för inresa i landet för medborgare från Europa. För inresa krävs godkänd vaccinering (vaccinpass).

  • Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag.