Skip to main content

Information för inresa till USA och Kanada

Vad som gäller för inresa till USA och Kanada.

  • Vid bokning är det viktigt att alla namn är stavade som i passet.
  • Passnummer och giltighetstid för passet (oss tillhanda senast 30 dagar före avresa)
  • Giltigt ESTA (USA) eTa (Kanada) väljs vid bokning om resenären sköter själv eller köper tjänsten av Saxentours.
  • Covidvaccination: Inga restriktioner i någon av länderna efter 2023-05-12.
  • Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag.
Kontakta oss
Adress:
Saxentours AB
Skattegårdsgatan 5
447 35 VÅRGÅRDA